1. Bundesliga 2016/17

26.03.2017 Celtic Berlin I TKV Grönwohld I 19:13 59:55
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
C. Lorenzen K. Schäfer M. Koschenz M. Zaczek F. de Nicolo 6:2 17:13
5:24:43:35:4
C. Kuch F. de Nicolo 4:4K. Schäfer 11:5 M. Koschenz 15:9 M. Zaczek 19:133:5 9:10
2:23:23:41:2
M. Gottschalk M. Zaczek 13:14F. de Nicolo 29:23K. Schäfer 43:37M. Koschenz 59:557:1 21:17
4:44:35:48:6
M. Horchert M. Koschenz M. Zaczek F. de Nicolo K. Schäfer 3:5 12:15
2:65:03:32:6
26.03.2017 TKV Grönwohld I Celtic Berlin I 13:19 55:59
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
K. Schäfer C. Lorenzen C. Kuch M. Gottschalk M. Horchert 2:6 14:15
2:52:34:56:2
F. de Nicolo C. Kuch 4:4M. Gottschalk 5:11M. Horchert 9:15C. Lorenzen 13:192:6 12:14
2:23:43:34:5
M. Zaczek M. Gottschalk 14:13M. Horchert 23:29C. Lorenzen 37:43C. Kuch 55:594:4 9:13
4:40:53:32:1
M. Koschenz M. Horchert C. Lorenzen C. Kuch M. Gottschalk 5:3 20:17
6:24:44:36:8

Protokoll

Celtic Berlin I TKV Grönwohld I 19:13 59:55
C. Lorenzen K. Schäfer 5:2
C. Kuch F. de Nicolo 2:2 3:1 7:4
M. Gottschalk M. Zaczek 4:4
M. Horchert M. Koschenz 2:6 4:4 13:14
C. Kuch K. Schäfer 3:2
M. Gottschalk F. de Nicolo 4:3 8:4 20:19
M. Horchert M. Zaczek 5:0
C. Lorenzen M. Koschenz 4:4 11:5 29:23
M. Horchert F. de Nicolo 3:3
M. Gottschalk K. Schäfer 5:4 14:6 37:30
C. Kuch M. Koschenz 3:4
C. Lorenzen M. Zaczek 3:3 15:9 43:37
C. Lorenzen F. de Nicolo 5:4
M. Horchert K. Schäfer 2:6 17:11 50:47
M. Gottschalk M. Koschenz 8:6
C. Kuch M. Zaczek 1:2 19:13 59:55