1. Bundesliga 2015/16

22.11.2015 Celtic Berlin I TKV Grönwohld I 18:14 53:53
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
P. Malessa K. Schäfer M. Zaczek M. Koschenz F. de Nicolo 7:1 16:13
4:35:45:42:2
C. Lorenzen F. de Nicolo 6:2K. Schäfer 8:8M. Zaczek 13:11M. Koschenz 18:143:5 14:15
5:33:44:42:4
M. Horchert M. Koschenz 16:9 F. de Nicolo 27:27K. Schäfer 41:44M. Zaczek 53:534:4 15:15
2:32:65:36:3
C. Kuch M. Zaczek M. Koschenz F. de Nicolo K. Schäfer 4:4 8:10
5:01:40:62:0
22.11.2015 TKV Grönwohld I Celtic Berlin I 14:18 53:53
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
K. Schäfer P. Malessa C. Lorenzen M. Horchert C. Kuch 2:6 10:14
3:44:33:50:2
F. de Nicolo C. Lorenzen 2:6M. Horchert 8:8C. Kuch 11:13P. Malessa 14:185:3 17:9
3:56:26:02:2
M. Koschenz M. Horchert 9:16C. Kuch 27:27P. Malessa 44:41C. Lorenzen 53:536:2 15:10
3:24:14:54:2
M. Zaczek C. Kuch P. Malessa C. Lorenzen M. Horchert 1:7 11:20
0:54:54:43:6

Protokoll

Celtic Berlin I TKV Grönwohld I 18:14 53:53
P. Malessa K. Schäfer 4:3
C. Lorenzen F. de Nicolo 5:3 4:0 9:6
M. Horchert M. Koschenz 2:3
C. Kuch M. Zaczek 5:0 6:2 16:9
C. Lorenzen K. Schäfer 3:4
M. Horchert F. de Nicolo 2:6 6:6 21:19
C. Kuch M. Koschenz 1:4
P. Malessa M. Zaczek 5:4 8:8 27:27
C. Kuch F. de Nicolo 0:6
M. Horchert K. Schäfer 5:3 10:10 32:36
C. Lorenzen M. Zaczek 4:4
P. Malessa M. Koschenz 5:4 13:11 41:44
P. Malessa F. de Nicolo 2:2
C. Kuch K. Schäfer 2:0 16:12 45:46
M. Horchert M. Zaczek 6:3
C. Lorenzen M. Koschenz 2:4 18:14 53:53