1. Bundesliga 2015/16

28.02.2016 TKC Hirschlanden I TKV Grönwohld I 19:13 64:53
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
A. Merke F. de Nicolo M. Koschenz M. Zaczek K. Schäfer 6:2 18:13
2:43:26:27:5
R. Schlotz K. Schäfer 3:5F. de Nicolo 7:9M. Koschenz 13:11M. Zaczek 19:135:3 17:15
4:42:37:54:3
H. Füßinger M. Zaczek 12:17K. Schäfer 23:25F. de Nicolo 43:38M. Koschenz 64:536:2 19:7
4:25:02:38:2
Ma. Daub M. Koschenz M. Zaczek K. Schäfer F. de Nicolo 2:6 10:18
2:71:35:32:5
28.02.2016 TKV Grönwohld I TKC Hirschlanden I 13:19 53:64
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
F. de Nicolo A. Merke R. Schlotz H. Füßinger Ma. Daub 8:0 15:8
4:23:23:25:2
K. Schäfer R. Schlotz 5:3H. Füßinger 9:7Ma. Daub 11:13A. Merke 13:191:7 12:21
4:40:53:55:7
M. Zaczek H. Füßinger 17:12Ma. Daub 25:23A. Merke 38:43R. Schlotz 53:642:6 10:15
2:43:12:63:4
M. Koschenz Ma. Daub A. Merke R. Schlotz H. Füßinger 2:6 16:20
7:22:35:72:8

Protokoll

TKC Hirschlanden I TKV Grönwohld I 19:13 64:53
A. Merke F. de Nicolo 2:4
R. Schlotz K. Schäfer 4:4 1:3 6:8
H. Füßinger M. Zaczek 4:2
Ma. Daub M. Koschenz 2:7 3:5 12:17
R. Schlotz F. de Nicolo 2:3
H. Füßinger K. Schäfer 5:0 5:7 19:20
Ma. Daub M. Zaczek 1:3
A. Merke M. Koschenz 3:2 7:9 23:25
Ma. Daub K. Schäfer 5:3
H. Füßinger F. de Nicolo 2:3 9:11 30:31
R. Schlotz M. Koschenz 7:5
A. Merke M. Zaczek 6:2 13:11 43:38
A. Merke K. Schäfer 7:5
Ma. Daub F. de Nicolo 2:5 15:13 52:48
H. Füßinger M. Koschenz 8:2
R. Schlotz M. Zaczek 4:3 19:13 64:53