1. Bundesliga 2011/12

12.02.2012 TKC Hirschlanden I TKV Grönwohld I 13:19 47:54
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
S. Poetsch M. Hümpel F. Mozelewski H. Jüttner K. Schäfer 0:8 10:20
2:52:63:43:5
R. Schlotz K. Schäfer 3:5M. Hümpel 5:11F. Mozelewski 10:14H. Jüttner 13:192:6 9:19
2:21:54:42:8
A. Merke H. Jüttner 9:11K. Schäfer 18:25M. Hümpel 33:33F. Mozelewski 47:547:1 16:4
4:04:04:04:4
H. Füßinger F. Mozelewski H. Jüttner K. Schäfer M. Hümpel 4:4 12:11
1:42:34:05:4
12.02.2012 TKV Grönwohld I TKC Hirschlanden I 19:13 54:47
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Hümpel S. Poetsch R. Schlotz A. Merke H. Füßinger 4:4 14:12
5:25:10:44:5
K. Schäfer R. Schlotz 5:3A. Merke 11:5 H. Füßinger 14:10S. Poetsch 19:133:5 7:13
2:20:40:45:3
H. Jüttner A. Merke 11:9 H. Füßinger 25:18S. Poetsch 33:33R. Schlotz 54:476:2 15:11
0:43:24:38:2
F. Mozelewski H. Füßinger S. Poetsch R. Schlotz A. Merke 6:2 18:11
4:16:24:44:4

Protokoll

TKC Hirschlanden I TKV Grönwohld I 13:19 47:54
S. Poetsch M. Hümpel 2:5
R. Schlotz K. Schäfer 2:2 1:3 4:7
A. Merke H. Jüttner 4:0
H. Füßinger F. Mozelewski 1:4 3:5 9:11
R. Schlotz M. Hümpel 1:5
A. Merke K. Schäfer 4:0 5:7 14:16
H. Füßinger H. Jüttner 2:3
S. Poetsch F. Mozelewski 2:6 5:11 18:25
H. Füßinger K. Schäfer 4:0
A. Merke M. Hümpel 4:0 9:11 26:25
R. Schlotz F. Mozelewski 4:4
S. Poetsch H. Jüttner 3:4 10:14 33:33
S. Poetsch K. Schäfer 3:5
H. Füßinger M. Hümpel 5:4 12:16 41:42
A. Merke F. Mozelewski 4:4
R. Schlotz H. Jüttner 2:8 13:19 47:54