1. Bundesliga 2007/08

02.03.2008 TKV Grönwohld I SG 94 Hannover I 17:15 47:51
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Zaczek T. Komma J. Kipper J. König E. Overesch 3:5 7:10
1:41:13:12:4
K. Schäfer E. Overesch 3:5T. Komma 6:10J. Kipper 12:12J. König 17:156:2 17:13
2:23:17:55:5
M. Hümpel J. König 10:17E. Overesch 17:26T. Komma 35:40J. Kipper 47:513:5 13:20
3:93:56:61:0
C. Naue J. Kipper J. König E. Overesch T. Komma 5:3 10:8
4:20:22:24:2
02.03.2008 SG 94 Hannover I TKV Grönwohld I 15:17 51:47
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
T. Komma M. Zaczek K. Schäfer M. Hümpel C. Naue 3:5 13:14
4:11:36:62:4
E. Overesch K. Schäfer 5:3M. Hümpel 10:6 C. Naue 12:12M. Zaczek 15:176:2 13:9
2:25:32:24:2
J. König M. Hümpel 17:10C. Naue 26:17M. Zaczek 40:35K. Schäfer 51:475:3 17:11
9:32:01:35:5
J. Kipper C. Naue M. Zaczek K. Schäfer M. Hümpel 1:7 8:13
2:41:15:70:1

Protokoll

TKV Grönwohld I SG 94 Hannover I 17:15 47:51
M. Zaczek T. Komma 1:4
K. Schäfer E. Overesch 2:2 1:3 3:6
M. Hümpel J. König 3:9
C. Naue J. Kipper 4:2 3:5 10:17
K. Schäfer T. Komma 3:1
M. Hümpel E. Overesch 3:5 5:7 16:23
C. Naue J. König 0:2
M. Zaczek J. Kipper 1:1 6:10 17:26
C. Naue E. Overesch 2:2
M. Hümpel T. Komma 6:6 8:12 25:34
K. Schäfer J. Kipper 7:5
M. Zaczek J. König 3:1 12:12 35:40
M. Zaczek E. Overesch 2:4
C. Naue T. Komma 4:2 14:14 41:46
M. Hümpel J. Kipper 1:0
K. Schäfer J. König 5:5 17:15 47:51