1. Bundesliga 2014/15

08.03.2015 SG 94 Hannover I TKV Grönwohld I 15:17 52:53
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
J. König F. de Nicolo M. Zaczek M. Koschenz K. Schäfer 6:2 11:8
3:23:13:22:3
E. Overesch K. Schäfer 3:5F. de Nicolo 7:9M. Zaczek 11:13M. Koschenz 15:172:6 16:21
1:34:85:66:4
S. Krapoth M. Koschenz 6:13K. Schäfer 23:27F. de Nicolo 37:43M. Zaczek 52:532:6 13:18
0:64:53:66:1
O. Schell M. Zaczek M. Koschenz K. Schäfer F. de Nicolo 5:3 12:6
2:26:03:21:2
08.03.2015 TKV Grönwohld I SG 94 Hannover I 17:15 53:52
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
F. de Nicolo J. König E. Overesch S. Krapoth O. Schell 6:2 18:11
2:38:46:32:1
K. Schäfer E. Overesch 5:3S. Krapoth 9:7O. Schell 13:11J. König 17:156:2 13:10
3:15:42:33:2
M. Koschenz S. Krapoth 13:6 O. Schell 27:23J. König 43:37E. Overesch 53:522:6 12:15
6:00:62:34:6
M. Zaczek O. Schell J. König E. Overesch S. Krapoth 3:5 10:16
2:21:36:51:6

Protokoll

SG 94 Hannover I TKV Grönwohld I 15:17 52:53
J. König F. de Nicolo 3:2
E. Overesch K. Schäfer 1:3 2:2 4:5
S. Krapoth M. Koschenz 0:6
O. Schell M. Zaczek 2:2 3:5 6:13
E. Overesch F. de Nicolo 4:8
S. Krapoth K. Schäfer 4:5 3:9 14:26
O. Schell M. Koschenz 6:0
J. König M. Zaczek 3:1 7:9 23:27
O. Schell K. Schäfer 3:2
S. Krapoth F. de Nicolo 3:6 9:11 29:35
E. Overesch M. Zaczek 5:6
J. König M. Koschenz 3:2 11:13 37:43
J. König K. Schäfer 2:3
O. Schell F. de Nicolo 1:2 11:17 40:48
S. Krapoth M. Zaczek 6:1
E. Overesch M. Koschenz 6:4 15:17 52:53