1. Bundesliga 2013/14 Playoff

05.07.2014 SG 94 Hannover I TKV Grönwohld I 17:15 49:50
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
J. König M. Koschenz M. Zaczek F. de Nicolo K. Schäfer 7:1 16:8
6:33:22:25:1
N. Koch K. Schäfer 7:1M. Koschenz 10:6 M. Zaczek 13:11F. de Nicolo 17:153:5 12:15
4:33:33:62:3
S. Krapoth F. de Nicolo 18:11K. Schäfer 27:26M. Koschenz 38:41M. Zaczek 49:503:5 7:14
3:31:51:52:1
O. Schell M. Zaczek F. de Nicolo K. Schäfer M. Koschenz 4:4 14:13
5:22:55:22:4
05.07.2014 TKV Grönwohld I SG 94 Hannover I 15:17 50:49
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Koschenz J. König N. Koch S. Krapoth O. Schell 5:3 15:12
3:63:35:14:2
K. Schäfer N. Koch 1:7S. Krapoth 6:10O. Schell 11:13J. König 15:172:6 11:15
3:45:12:51:5
F. de Nicolo S. Krapoth 11:18O. Schell 26:27J. König 41:38N. Koch 50:496:2 13:9
3:35:22:23:2
M. Zaczek O. Schell J. König N. Koch S. Krapoth 2:6 11:13
2:52:36:31:2

Protokoll

SG 94 Hannover I TKV Grönwohld I 17:15 49:50
J. König M. Koschenz 6:3
N. Koch K. Schäfer 4:3 4:0 10:6
S. Krapoth F. de Nicolo 3:3
O. Schell M. Zaczek 5:2 7:1 18:11
N. Koch M. Koschenz 3:3
S. Krapoth K. Schäfer 1:5 8:4 22:19
O. Schell F. de Nicolo 2:5
J. König M. Zaczek 3:2 10:6 27:26
O. Schell K. Schäfer 5:2
S. Krapoth M. Koschenz 1:5 12:8 33:33
N. Koch M. Zaczek 3:6
J. König F. de Nicolo 2:2 13:11 38:41
J. König K. Schäfer 5:1
O. Schell M. Koschenz 2:4 15:13 45:46
S. Krapoth M. Zaczek 2:1
N. Koch F. de Nicolo 2:3 17:15 49:50