1. Bundesliga 2007/08

19.01.2008 TFG 82 Göttingen TKV Grönwohld I 18:14 56:49
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
T. Bothe M. Zaczek K. Schäfer C. Naue M. Hümpel 4:4 15:15
6:23:63:23:5
H. Jüttner M. Hümpel 5:3M. Zaczek 9:7K. Schäfer 12:12C. Naue 18:146:2 11:10
4:33:10:44:2
S. Krapoth C. Naue 18:14M. Hümpel 34:29M. Zaczek 41:40K. Schäfer 56:492:6 15:14
4:53:52:36:1
S. Kansteiner K. Schäfer C. Naue M. Hümpel M. Zaczek 6:2 15:10
4:47:32:22:1
19.01.2008 TKV Grönwohld I TFG 82 Göttingen 14:18 49:56
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Zaczek T. Bothe H. Jüttner S. Krapoth S. Kansteiner 2:6 7:13
2:61:33:21:2
M. Hümpel H. Jüttner 3:5S. Krapoth 7:9S. Kansteiner 12:12T. Bothe 14:185:3 15:12
3:45:32:25:3
C. Naue S. Krapoth 14:18S. Kansteiner 29:34T. Bothe 40:41H. Jüttner 49:562:6 12:18
5:43:72:32:4
K. Schäfer S. Kansteiner T. Bothe H. Jüttner S. Krapoth 5:3 15:13
4:46:34:01:6

Protokoll

TFG 82 Göttingen TKV Grönwohld I 18:14 56:49
T. Bothe M. Zaczek 6:2
H. Jüttner M. Hümpel 4:3 4:0 10:5
S. Krapoth C. Naue 4:5
S. Kansteiner K. Schäfer 4:4 5:3 18:14
H. Jüttner M. Zaczek 3:1
S. Krapoth M. Hümpel 3:5 7:5 24:20
S. Kansteiner C. Naue 7:3
T. Bothe K. Schäfer 3:6 9:7 34:29
S. Kansteiner M. Hümpel 2:2
S. Krapoth M. Zaczek 2:3 10:10 38:34
H. Jüttner K. Schäfer 0:4
T. Bothe C. Naue 3:2 12:12 41:40
T. Bothe M. Hümpel 3:5
S. Kansteiner M. Zaczek 2:1 14:14 46:46
S. Krapoth K. Schäfer 6:1
H. Jüttner C. Naue 4:2 18:14 56:49