1. Bundesliga 2014/15

19.04.2015 TFB Drispenstedt I TKV Grönwohld I 9:23 40:62
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Socha K. Schäfer M. Koschenz M. Zaczek F. de Nicolo 4:4 11:12
3:20:31:47:3
A. Lungela F. de Nicolo 3:5K. Schäfer 4:12M. Koschenz 4:20M. Zaczek 9:233:5 11:12
1:12:22:36:6
O. Marx M. Zaczek 7:12F. de Nicolo 11:26K. Schäfer 19:42M. Koschenz 40:622:6 9:12
2:31:31:25:4
A. Bialk M. Koschenz M. Zaczek F. de Nicolo K. Schäfer 0:8 9:26
1:61:64:73:7
19.04.2015 TKV Grönwohld I TFB Drispenstedt I 23:9 62:40
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
K. Schäfer M. Socha A. Lungela O. Marx A. Bialk 5:3 13:9
2:32:22:17:3
F. de Nicolo A. Lungela 5:3O. Marx 12:4 A. Bialk 20:4 M. Socha 23:9 5:3 14:13
1:13:17:43:7
M. Zaczek O. Marx 12:7 A. Bialk 26:11M. Socha 42:19A. Lungela 62:407:1 19:10
3:26:14:16:6
M. Koschenz A. Bialk M. Socha A. Lungela O. Marx 6:2 16:8
6:13:03:24:5

Protokoll

TFB Drispenstedt I TKV Grönwohld I 9:23 40:62
M. Socha K. Schäfer 3:2
A. Lungela F. de Nicolo 1:1 3:1 4:3
O. Marx M. Zaczek 2:3
A. Bialk M. Koschenz 1:6 3:5 7:12
A. Lungela K. Schäfer 2:2
O. Marx F. de Nicolo 1:3 4:8 10:17
A. Bialk M. Zaczek 1:6
M. Socha M. Koschenz 0:3 4:12 11:26
A. Bialk F. de Nicolo 4:7
O. Marx K. Schäfer 1:2 4:16 16:35
A. Lungela M. Koschenz 2:3
M. Socha M. Zaczek 1:4 4:20 19:42
M. Socha F. de Nicolo 7:3
A. Bialk K. Schäfer 3:7 6:22 29:52
O. Marx M. Koschenz 5:4
A. Lungela M. Zaczek 6:6 9:23 40:62