1. Bundesliga 1987/88

05.06.1988 TFV Sersheim I TFB Drispenstedt I 17:15 48:42
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
O. Janitschek S. Pfaff D. Kandziora K. Koch F. Nachtigall 3:5 8:8
3:10:01:24:5
O. Bacher F. Nachtigall 6:2S. Pfaff 11:5 D. Kandziora 14:10K. Koch 17:154:4 12:13
4:33:42:13:5
K. Lange K. Koch 11:8 F. Nachtigall 27:17S. Pfaff 34:26D. Kandziora 48:424:4 18:13
3:310:3 3:52:2
M. Hautzinger D. Kandziora K. Koch F. Nachtigall S. Pfaff 6:2 10:8
1:13:21:15:4
05.06.1988 TFB Drispenstedt I TFV Sersheim I 15:17 42:48
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
S. Pfaff O. Janitschek O. Bacher K. Lange M. Hautzinger 4:4 14:14
1:34:35:34:5
F. Nachtigall O. Bacher 2:6K. Lange 5:11M. Hautzinger 10:14O. Janitschek 15:173:5 12:19
3:4 3:101:15:4
K. Koch K. Lange 8:11M. Hautzinger 17:27O. Janitschek 26:34O. Bacher 42:485:3 12:10
3:32:32:15:3
D. Kandziora M. Hautzinger O. Janitschek O. Bacher K. Lange 3:5 4:5
1:10:01:22:2

Protokoll

TFV Sersheim I TFB Drispenstedt I 17:15 48:42
O. Janitschek S. Pfaff 3:1
O. Bacher F. Nachtigall 4:3 4:0 7:4
K. Lange K. Koch 3:3
M. Hautzinger D. Kandziora 1:1 6:2 11:8
O. Bacher S. Pfaff 3:4
K. Lange F. Nachtigall 10:3 8:4 24:15
M. Hautzinger K. Koch 3:2
O. Janitschek D. Kandziora 0:0 11:5 27:17
M. Hautzinger F. Nachtigall 1:1
K. Lange S. Pfaff 3:5 12:8 31:23
O. Bacher D. Kandziora 2:1
O. Janitschek K. Koch 1:2 14:10 34:26
O. Janitschek F. Nachtigall 4:5
M. Hautzinger S. Pfaff 5:4 16:12 43:35
K. Lange D. Kandziora 2:2
O. Bacher K. Koch 3:5 17:15 48:42