1. Bundesliga 1986/87

23.11.1986 TKC Menden I TKC 76 Schwenningen I 14:18 55:63
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
O. Dransfeld M. Seyfried U. Seyfried S. Wenzel W. Glück 5:3 12:12
3:13:32:54:3
C. Hahn W. Glück 3:5M. Seyfried 7:9U. Seyfried 10:14S. Wenzel 14:183:5 16:18
1:27:76:32:6
P. Schnell S. Wenzel 11:11W. Glück 26:26M. Seyfried 40:45U. Seyfried 55:632:6 10:16
2:33:32:73:3
B. Avenarius U. Seyfried S. Wenzel W. Glück M. Seyfried 4:4 17:17
5:52:24:46:6
23.11.1986 TKC 76 Schwenningen I TKC Menden I 18:14 63:55
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Seyfried O. Dransfeld C. Hahn P. Schnell B. Avenarius 4:4 21:18
1:37:77:26:6
W. Glück C. Hahn 5:3P. Schnell 9:7B. Avenarius 14:10O. Dransfeld 18:144:4 12:12
2:13:34:43:4
S. Wenzel P. Schnell 11:11B. Avenarius 26:26O. Dransfeld 45:40C. Hahn 63:557:1 16:8
3:22:25:26:2
U. Seyfried B. Avenarius O. Dransfeld C. Hahn P. Schnell 3:5 14:17
5:53:33:63:3

Protokoll

TKC Menden I TKC 76 Schwenningen I 14:18 55:63
O. Dransfeld M. Seyfried 3:1
C. Hahn W. Glück 1:2 2:2 4:3
P. Schnell S. Wenzel 2:3
B. Avenarius U. Seyfried 5:5 3:5 11:11
C. Hahn M. Seyfried 7:7
P. Schnell W. Glück 3:3 5:7 21:21
B. Avenarius S. Wenzel 2:2
O. Dransfeld U. Seyfried 3:3 7:9 26:26
B. Avenarius W. Glück 4:4
P. Schnell M. Seyfried 2:7 8:12 32:37
C. Hahn U. Seyfried 6:3
O. Dransfeld S. Wenzel 2:5 10:14 40:45
O. Dransfeld W. Glück 4:3
B. Avenarius M. Seyfried 6:6 13:15 50:54
P. Schnell U. Seyfried 3:3
C. Hahn S. Wenzel 2:6 14:18 55:63