1. Bundesliga 1986/87

16.05.1987 TFB Drispenstedt I TKC 76 Schwenningen I 25:7 88:61
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
F. Nachtigall M. Seyfried U. Seyfried S. Wenzel W. Glück 7:1 23:13
8:24:25:36:6
J. Foit W. Glück 7:1M. Seyfried 14:2 U. Seyfried 20:4 S. Wenzel 25:7 6:2 19:17
3:34:45:47:6
M. Knörrenschild S. Wenzel 27:11W. Glück 42:22M. Seyfried 65:38U. Seyfried 88:618:0 27:12
9:33:29:46:3
K. Koch U. Seyfried S. Wenzel W. Glück M. Seyfried 4:4 19:19
7:34:34:54:8
16.05.1987 TKC 76 Schwenningen I TFB Drispenstedt I 7:25 61:88
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Seyfried F. Nachtigall J. Foit M. Knörrenschild K. Koch 3:5 18:25
2:84:44:98:4
W. Glück J. Foit 1:7M. Knörrenschild 2:14K. Koch 4:20F. Nachtigall 7:254:4 16:16
3:32:35:46:6
S. Wenzel M. Knörrenschild 11:27K. Koch 22:42F. Nachtigall 38:65J. Foit 61:880:8 15:25
3:93:43:56:7
U. Seyfried K. Koch F. Nachtigall J. Foit M. Knörrenschild 0:8 12:22
3:72:44:53:6

Protokoll

TFB Drispenstedt I TKC 76 Schwenningen I 25:7 88:61
F. Nachtigall M. Seyfried 8:2
J. Foit W. Glück 3:3 3:1 11:5
M. Knörrenschild S. Wenzel 9:3
K. Koch U. Seyfried 7:3 7:1 27:11
J. Foit M. Seyfried 4:4
M. Knörrenschild W. Glück 3:2 10:2 34:17
K. Koch S. Wenzel 4:3
F. Nachtigall U. Seyfried 4:2 14:2 42:22
K. Koch W. Glück 4:5
M. Knörrenschild M. Seyfried 9:4 16:4 55:31
J. Foit U. Seyfried 5:4
F. Nachtigall S. Wenzel 5:3 20:4 65:38
F. Nachtigall W. Glück 6:6
K. Koch M. Seyfried 4:8 21:7 75:52
M. Knörrenschild U. Seyfried 6:3
J. Foit S. Wenzel 7:6 25:7 88:61