1. Bundesliga 1979

27.10.1979 SpVgg. Halbau I TFG Hildesheim Senioren 12:20 70:82
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
B. Budzynski R. Stiehler H. J. Holze M. Minnich K. Netzel 2:6 12:25
3:62:92:75:3
P. Hunt K. Netzel 2:6R. Stiehler 4:12H. J. Holze 8:16M. Minnich 12:200:8 11:20
3:51:63:44:5
W. Diekert M. Minnich 13:22K. Netzel 25:46R. Stiehler 46:64H. J. Holze 70:825:3 27:23
3:96:68:410:4
G. Kähling H. J. Holze M. Minnich K. Netzel R. Stiehler 5:3 20:14
4:23:38:35:6
27.10.1979 TFG Hildesheim Senioren SpVgg. Halbau I 20:12 82:70
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
R. Stiehler B. Budzynski P. Hunt W. Diekert G. Kähling 6:2 22:17
6:36:14:86:5
K. Netzel P. Hunt 6:2W. Diekert 12:4 G. Kähling 16:8 B. Budzynski 20:123:5 17:22
5:36:63:83:5
M. Minnich W. Diekert 22:13G. Kähling 46:25B. Budzynski 64:46P. Hunt 82:707:1 24:12
9:33:37:25:4
H. J. Holze G. Kähling B. Budzynski P. Hunt W. Diekert 4:4 19:19
2:49:24:3 4:10

Protokoll

SpVgg. Halbau I TFG Hildesheim Senioren 12:20 70:82
B. Budzynski R. Stiehler 3:6
P. Hunt K. Netzel 3:5 0:4 6:11
W. Diekert M. Minnich 3:9
G. Kähling H. J. Holze 4:2 2:6 13:22
P. Hunt R. Stiehler 1:6
W. Diekert K. Netzel 6:6 3:9 20:34
G. Kähling M. Minnich 3:3
B. Budzynski H. J. Holze 2:9 4:12 25:46
G. Kähling K. Netzel 8:3
W. Diekert R. Stiehler 8:4 8:12 41:53
P. Hunt H. J. Holze 3:4
B. Budzynski M. Minnich 2:7 8:16 46:64
B. Budzynski K. Netzel 5:3
G. Kähling R. Stiehler 5:6 10:18 56:73
W. Diekert H. J. Holze 10:4
P. Hunt M. Minnich 4:5 12:20 70:82